ArtLab#11 Kunsttjeneste

Hvordan skape en åndelig møteplass gjennom kunst? Et sted der eksistensielle spørsmål og undring står i fokus?
10.Apr.2014 – kl. 19:00

Arbeidsvisning ArtLab#11 Kunsttjeneste
Sted: Provisoriet Rådstua

Etter visningen er det kunstkaffe og samtale.

Kan man skape en åndelig møteplass gjennom kunst?
Et sted der eksistensielle spørsmål og undring står i fokus?
Kan kunst dekke et åndelig behov i samfunnet?

Kirke og stat har skilt lag og vi har et mangfold av ulike livssyn, religioner og trosretninger.
Vi blir mer og mer opptatt av det materielle og samtidig er mange på åndelig søken.
Skuespiller Nanna E. Berntsen vil gjennom ArtLab#11 lage en visning til diskusjon.

En visning som på en så fri og ærlig måte som mulig utforsker innen kunstens åndelige og rituelle muligheter.

I løpet av to dager arbeider åtte ulike kunstnere mot visningen.
Alle tar med seg sitt eget materiale inn i prosessen.

Med: Jenny Svensson (Danser), Tale Næss (Dramatiker), Herborg Rundberg (Musikk),
Trond Peter Stamsø Munch (Skuespiller), Nicolas Horne (Lys), Grete Andrea Kvaal (Foto),
Marita Isobel Solberg (Installasjon), Nanna Elisabeth Berntsen (Skuespiller/Laborant).

Takk til Rådstua Teaterhus, Hålogaland Teater, Tromsø Jazzklubb og Thor Eirik Eriksen.