Beaivvas – Snorre Sel/Njuorju Niilá

BarneRom: Snorre Sel er en fargerik og sprelsk barne- og familieforestilling levert av Beaivváš Sámi Našunálateáhter
09.Apr.2015 – kl. 18:00

Kjøp billett her

Snorre er en nysgjerrig liten selunge, som liker å sitte og se på seg selv i speilbildet fra isen. En dag kommer måkene Sving og Svang flygende. De lurer Snorre langt avgårde hjemmefra, til isbjørnen Brummelabb som ønsker seg en selunge til middag. Brummelabb har lovt måkene også en bit. Men det er andre som også ønsker seg en selunge på sitt fat, spekkhoggeren Glefs, den farligste av alle. Han har tidligere glefset i seg Snorres far. Der ute i det store havet må nå lille Snorre klare seg alene. Han vil så gjerne tilbake hjem til sin mor, for der er det trygt og godt, men med de mange farene rundt seg blir det ikke lett. Kanskje til og med umulig?

Snorre Sel er en fargerik og sprelsk barne- og familieforestilling i regi av Haukur J. Gunnarsson, med nyskreven musikk av Halvdan Nedrejord og morsomme og spennende kostymer av Sara Kander (hadde kostymedesign i Stáinnak, Beaivváš 2012).

Forestillingen bygger på boka Snorre Sel av Frithjof Sælen som Tine Thomassen har dramatisert. Boken ble utgitt under den tyske okkupasjonen, i 1941. Den unngikk sensuren en kort stund før den ble beslaglagt og for de fleste var det helt klart at dette var en historie med symbolsk betydning: Selungen Snorre er ”nordmannen”, spekkhoggeren Glefs er ”tyskerne”, Brummelabb er «Sovjetunionen», onkel Bart er ”engelskmennene” og måkene er «quislingene». Det er første gang Snorre Sel blir teater.

Forfatter Frithjof Sælen (1917-2004)
Dramatisering Tine Thomassen
Instruktør Haukur J. Gunnarsson
Samisk oversettelse Britt Inga Vars
Scenografi, kostymer og masker Sara Kander
Komponist Halvdan Nedrejord
Koreografi Elle Sofe Henriksen
Lysdesign Steinar Lohne

Skuespillere: Marte Fjellheim Sarre, Mary Sarre, Egil Keskitalo, Eirik Høie Mortensen, Heli Huovinen, Nils Henrik Buljo, Áilloš

Forestillingen varer i ca. 45 minutter.

illustrasjonsbilde: Sara Kander

 

NJUORJU NIILÁ

Njuorju Niilá lea njuorjjočivga (jiepma) ja hui sáhkkii, son liiko čohkkát ja speadjalastit iežas jieŋas. Muhtin beaivvi boahtiba skávlliguovttos Biráš ja Boreš girddi. Soai dájuheaba Niilá iežaska mielde guhkás eret ruovttus, jiekŋaguovžža Gabbamuottá lusa, gii háliida njuorjjočivgga borrat. Ja Gabbamuoddá lea maid lohpidan oasi skávlliide. Muhto okta eará, guhte lea buot váráleamos ealli – fáhkan Speažžán – maiddái háliidivččii njuorjjočivggain reahttadit. Son lea juo ovddežis  borran Niilá áhči. Guhkkin doppe dan stuora ábis ferte Niilá birget ieš okto. Son nu háliidivččii eatni lusa, go doppe lea buot buoremus eallit, muhto maid galgá go leat nu ollu várálaččat su birra. Ii oba soaitte ge vejolažžan?

Njuorju Niilá lea hearvás  vilššas mánáid- ja bearaščájálmas. Bagadalli lea Haukur J Gunnarsson, ođđa šuoŋaid lea Halvdan Nedrejord čállán ja ovddolaš fiinna biktasiid lea Sara Kander hábmen. (Son lea maid hábmen biktasiid Stáinnak bihttái – 2012)

Čájálmas lea Frithjof Sælena girjji Snorre Sel vuođul buvttaduvvon ja maid Tine Thomassen lea dramatiseren. Girji almmuhuvvui 1941, go duiskkalaččat bákkuin márre riikii. Girji ii vákšojuvvon álggos, ovdal go fuobmáje ahte máinnas govahalai hui čielgasit historjjálaš dáhpáhusa: Njuorju Niilá leat “norgga dážat”, fáhkan Speažžán lea “duiskkalaččat”, jiekŋaguovža Gabbamuoddá lea “Sovjet-lihttu”, morša Skávžán -máhka leat “eŋgelasat” ja skávlliguovttos leaba “Quislingat”. Dá lea vuohččan Njuorju Niilá šaddá teáhterbihttán. 

Girječálli: Frithjof Sælen (1917-2004)
Dramatiseren: Tine Thomassen
Bagadalli: Haukur J Gunnarsson
Sámás: Britt Inga M Vars
Lávdehábmen, bivttashábmen ja hámat Sara Kander
Komponista: Halvdan Nedrejord
Koreográfa: Elle Sofe Henriksen
Čuovgahábmen: Steinar Lohne
Neavttárat: Marte Fjellheim Sarre, Mary Sarre, Egil Keskitalo, Eirik Høie Mortensen, Heli Huovinen, Nils Henrik Buljo, Áilloš

Čájálmas bistá su 45 minuhtta.