Blodklubben

Fire kunstnere med ulik tilknytning til det norske, det finske og det samiske tramper med dette prosjektet inn i minefeltet KULTUR OG GENETIKK.
23.Apr.2018 – kl. 20:00

Gratis for studenter så lenge det er plass.
Kjøp billett her

STED: Small Projects Gallery

”Jeg er interessert i hvordan stort sett alle forholder seg til genetikk som noe definitivt og ledende for enkelte mange intime sammenhenger livet. Forholdene i familien forklares svært ofte på et genetisk grunnlag, barns trekk, talent og egenskaper arvet etter foreldre, besteforeldre, onkler, tanter. Samtidig vil de aller fleste si at genetikk som forklaringsmodell er svært problematisk i en politisk og samfunnsmessig sammenheng. Jeg er interessert i å utforske dette mellomrommet litterært og performativt. I tillegg er jeg interessert i det som føles paradoksalt ved å være same, det å skulle forholde seg til en identitet og tilhørighetstanke som i siste instans er et genetisk betinget kollektiv. ”

                                                                                                                          – Sigbjørn Skåden

 

Tittelen spiller både på det genetiske fellesskapet, og på matretten blodklubb -Gumbá – på samisk. Gumbá er festmaten som serveres på samefolkets dag mange steder i Sør-Troms.

De fire medvirkende er forfatter og profilert markasame Sigbjørn Skåden, den finsk/norske performancekunstneren Kristina Junttila, skuespiller og fornorsket sjøsame Bernt Bjørn og dramaturg og rivgu Kristin Bjørn.

Møtet med publikum under Scenetekstivalen er første gang Blodklubben har et åpent møte. Det vil bli lesning av tekster, felles øvelser med publikum, framtidspekulasjoner og åpning av de medvirkendes gentester. Stemmer den offentlige identiteten med svarene på gentestene? Og hva viser egentlig en gentest?

Møtet i Blodklubben avsluttes med Gumbá og vin.

Prosjektet er støttet av Ferske Scener/Dramatikkens hus