RÅDSTUA

Crossover//Vårlyd

Konsen Crossoverorkester er et stort sammensatt ensemble med strykere, blåsere, band og vokalister. Orkesteret består av 35 musikere fra alle årskull på Musikkonservatoriet, både bachelor- og masterstudenter.

Prosjektet har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Musikkonsevatoriet, UiT Norges arktiske universitet og Norges Musikkhøgskole ved førsteamanuensis Helge Sunde.

Konsen Crossoverorkester:
Musikalsk leder: Helge Sunde
Musikk av jazzkomposisjonsstudenter ved Norges Musikkhøgskole:
Magnus Murphy Joelson
Åsmund Perssønn Ødegaard
Kristoffer Håvik
Martin Tvedten
Arne Martin Nybo
Mirsaeed Hosseiny Panah

Gratis inngang. Velkommen!

 

04.Apr.2019 – kl. 20:00 Provisoriet – Gratis
KJØP