Dievddut / Herrer

et drama som har som mål å vekke glede hos publikum eller er til for å få seg en god latter
20.Des.2016 – kl. 19:00

Kjøp billett her

21.Des.2016 – kl. 19:00

Kjøp billett her

Årets julemoro for voksen fra Det Samiske Nasjonalteatret, den svenske komedien ”Herrer” er vel i bunn og grunn ikke noe annet enn et mikrokosmos av vår tradisjonelle familiebaserte julefeiring: et knippe mennesker er prisgitt varandres selskap i en kort, men hektisk periode av forventet glede.
Hva hender når tre menn med ulik bakgrunn samtidig blir innelåst i et varehustoalett under julehelgen? Hvordan har man julemoro i et varehustoalett? Hvordan deler man et glass innlagt kirsebær i rom? Hvordan holden sulten unna?
Dette og andre hemmeligheter avsløres i denne heidundrende komedien om menneskelige relasjoner under merkelige omstendigheter. Vi håper at denne forestillingen skal glede publikum stort og også gi noe å tenke på før julefreden legger seg.

Komedie=Er et drama som har som mål å vekke glede hos publikum eller er til for å få seg en god latter.

Latter forlenger livet! Velkommen og god jul!

///


Sámi Našunálateáhtera juovlaleaikkastallamat rávisolbmuide dán jagi lea “Dievddut” komediija. Bihttá ii leat iešalddis earágo mikrokosmos árbevirolaš bearaš-juovlaávvudeamis: moattes fertejit soaittáhagas liigudit iežaset astoáiggi ovttastallamii, vuordevaš juovlailludeamis.
Mii dáhpáhuvvo go golbma dievdoolbmo, geain lea iešguđetlágan eallinduogáš, lássejuvvojit stuoragávppi hivssegii ja šaddet doppe leahkit juovlabasiid? Movt sii galggaše ávvudit juovllaid stuoragávppi hivssegis? Mii dáhpáhuvvo go šaddet juogadit juovlaherskuid, ja go šaddá albma borranmiella?
Dá lea oassi almmustusain dán vilššas komediijas, sin imašlaš dilálašvuođaid siste. Mii sávvat dáinna čájálmasain illudit, muhto maiddái ahte don válddat áiggi veaháš smiehtastit min juovlaráfi áigge.

Komediija= Dráma mas lea ulbmil illudit gehččiid, dahje beassat reaškkihit.

Reaškkas han guhkida eallima! Bures boahtin ja buorit juovllat!


• Av / Čálli: Jan Ericsson
• Instruktør / Bagadalli: Rolf Degerlund
• Scenografi / Lávdehábmejeaddji: Teáhtera teknihkalaš veahka/Teatrets tekniske stab
• Skuespillere / Neavttárat: Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup

Varighet ca 90 min. Forestillingen er på samisk. Ikke tekstet / Čájálmas bistá sulli 90 min. Čájálmas lea sámegillii, ii tekstejuvvo.