Go to Sleep, Goddamnit!

En forestilling om ei kirke, utdaterte alarmsystem, dinosaurer og mangel på en større mening.
27.Apr.2018 – kl. 18:00

Kjøp billett her

28.Apr.2018 – kl. 18:00

Kjøp billett her

Go to Sleep, Goddamnit! av The Krumple, finn stad i ei lita provinsiell kyrkje, der den daglege rutina blir påverka av sviktande besøkstal og ei stadig minkande kollektkasse. Tvila og spørsmåla kjem sakte krypande grunna mangel på teikn frå oven. Den desillusjonerte presten kjempar ein kamp mot seg sjølv, Gud og hodeputene sine medan han fell djupare og djupare inn i ei eksistensiell krise. Nonnene er plaga av kjedsomheit og nysgjerrigheit, dinosaurar dukker opp på Noas ark og nokon planlegg å brenne ned kyrkja. Ved hjelp av heilmasker, marionetter, freidig fysikalitet og utan eitt einaste ytra ord, utforskar The Krumple problemstillinga "Kva gjer ein når eins livsgrunnlag mistar meining og verdi?"

 

“The show portrays both the agony and ecstasy of humanity as simply, vulnerably, and beautifully as I’ve ever seen”  – Theatre Is Easy (NYC)

"Using beautiful full masks and no words, this performance is best just experienced.It’s quality physical theatre that reaches true heights."   – Broadway Baby (London)