Håndtak

av Siri Broch Johansen

– Iscenesatt lesning av work-in-progress om språk og tillit, i samisk kontekst.

Publikum inviteres til en regissert lesning av Siri Broch Johansens manus Håndtak, der det sceniske formspråket utforskes og stykkets tema diskuteres.

Anders er en kulturbærer. Han kan gjøre alt på samisk, unntatt å snakke språket. Line er tromsøsame. Det eneste samiske hun virkelig behersker, er språket. Hun vil gjerne lære så mye som mulig av den tause kunnskapen Anders har. Anders, derimot, er verken interessert i eller imponert av den type samiskhet Line bærer.

Håndtak tar opp rusmisbruk og møtet mellom ulike samiske identiteter. Den undersøker hvordan fornorskning kan få konsekvenser i enkeltmenneskers liv, og hvordan man selv kan rote det til uavhengig av etnisitet og historie.

Medvirkende:
Tekst: Siri Broch Johansen

Anders: Stein Bjørn
Line: Kristin Solberg

Regi: Mette Brantzeg
lydbilde, komposisjon: Anders Rimpi

Tid: 13.00 – 14.30
Sted: Speilsalen, Rådstua Teaterhus
Form: Scenisk forestilling

Varighet: 90 minutter


I etterkant av lesninga av HÅNDTAK vil det være en panelsamtale ledet av professor Ánde Somby, som drøfter tillit knyttet til språk. Ánde Somby er jurist med doktorgrad og forsker i urfolksrett og rettsteori, og er dessuten samisk forfatter, joiker og musiker
02.Mai.2019 – kl. 13:00 Speilsalen, Rådstua Teaterhus –
KJØP