Info Covid-19

Her ligger vår Smittevernveileder til nedlastning i PDF-format.

NB. Forsterkede tiltak i periode er ikke beskrevet i smittevernveileder, men fås ved henvendelse. Vi følger til en hver tid regjeringens anbefalinger og tiltak.