Instruktører

Instruktørstaben på Rådstua barne- og ungdomsteater består av et fagteam på tre instruktører.

 

 

Lina Killingdalen

Lina er fagsenterleder på Rådstua Teaterhus og hovedinstruktør på gruppene «Ingen Ide» og «Hjerteknuserne».  Hun har en bred og allsidig drama- og teaterbakgrunn med hovedvekt på dramaturgi og dramapedagogikk. Lina har jobbet som instruktør, dramaturg, kursholder, produsent og «teaterpotet» siden endt utdannelse.

 

Mari Sofie Andreassen

Mari er utdannet lærer i praktiske og estetiske fag, med videreutdanning som  teaterprodusent. Mari har over mange år arbeidet med ulike typer teater -og filmprosjekter i det ganske land, både som regissør, produsent, manusforfatter og skuespiller. Siden 2011 har hun vært kunstnerisk leder for teatergruppen teaterterminalen. Hun har også mye erfaring med kunst-og kulturformidling for og med barn, ungdommer og voksne med spesielle behov. Hun er nå bosatt i Tromsø  der hun arbeider som teaterinstruktør og freelancer.

 

Cathrine Skjernes

Denne høsten er vi så heldige at vi har fått med oss Cathrine Skjernes som teaterlærer. Cathrine har lang erfaring som instruktør for barn- og unge, jobber som koordinator for Kulturmix på Kulturskolen, er instruktør på kulturskolens musikal og har tidligere jobbet som lærer ved drama og teater på Universitetet i Tromsø. Cathrine skal være lærer for Hjerteknuserne og Teaterlek. 

 

 

Rådstua Teaterhus
Vestregata 48
9008 Tromsø
Tlf. 777 91 888