Konsert for én kropp – alene

en personlig skildring av alenehet. ved Margunn Kilde. dansekunstner og sanger
18.Okt.2014 – kl. 18:00

Kjøp billett her

«Konsert for én kropp – alene» er en personlig skildring av alenehet. En alenehet med både åpne og lukkede rom. I  min alenehet finnes det lukkede rom fyllt med generell angst og sosial angst. Den generelle angsten manifisterer seg bl.a. som indre uro, kort pust, blikk og fokus med kort tidsspenn og spente muskler. Disse kroppslige reaksjonene utforsker jeg gjennom bevegelse og lyd i «Konsert for én kropp – alene». Den sosiale angsten innebærer for meg en redsel for å bli vurdert og å ikke bli likt. Dette stopper meg ofte i møte med andre mennesker og i utvikling av relasjoner. I «Konsert for én kropp – alene» utforsker jeg den sosiale angsten ved relasjonelle begreper som «posisjoner», «posisjonering», «nærhet» og «avstand». Men, min alenehet handler ikke bare om angst. Det finnes frirom. Og ett slikt frirom er i den hvor sinnet er i flytsonen. Da følger pusten og kroppen etter.

ved Margunn Kilde
dansekunstner og sanger

Vilje Produksjoner
 

Forestillingen er støttet økonomisk av Tromsø kommune