MedHum Revyen

MedHum, medisinstudentenes humanitære aksjon, er en landsdekkende aksjon som arrangeres annethvert år. Norges største studentdreven humanitæraksjon.
25.Sep.2014 – kl. 21:00

Kjøp billett her

26.Sep.2014 – kl. 18:00

Kjøp billett her

26.Sep.2014 – kl. 21:00

Kjøp billett her

27.Sep.2014 – kl. 17:00

Kjøp billett her

27.Sep.2014 – kl. 20:00

Kjøp billett her

MedHum, medisinstudentenes humanitære aksjon, er en landsdekkende aksjon som arrangeres annethvert år. Hovedstyret er underlagt Norsk Medisinstudentforening (NMF). Siden oppstarten i 1991 har MedHum samlet inn over 14 millioner kroner til utvalgte formål, og er Norges største studentdreven humanitæraksjon.

Revyen arrangeres i regi av MedHum. Alt fra planlegging av revyen, skriving av manus til scenerigging og skuespill er et resultat av frivillig innsats og stort engasjement fra medisinstudentene ved UiT. Et eventuelt overskudd av revyinntektene går til å støtte MedHum sitt prosjekt.

Inntektene i forbindelse med årets MedHum-aksjon går til å støtte Leger uten grenser sitt prosjekt i Bo-distriktet i Sierra Leone. Prosjektet jobber for å senke mor- og barnedødeligheten, et aktuelt tema da det utgjør punkt 4 og 5 i FNs tusenårsmål. Sammen med Leger uten grenser ønsker MedHum å sette fokus på å bedre mor- og barnehelse – gi mødre sjanse til å overleve, og barn muligheten til å vokse opp i Sierra Leone.