Mitt Opprør Mot Oppdritt

MITT OPPRØR MOT OPPDRITT
– Ei pønka, subjektiv og vill forestilling motivert av fiskeoppdrett i åpne anlegg

Maya Mi kommer fra Karlsøya. Store deler av øya er naturreservat på grunn av et rikt mangfold av kulturlandskap med sjeldne vekster og gammel skog. I 2015 besluttet politikerne i Karlsøy å opprette et åpent oppdrettsanlegg ved Korsnes, da besluttet Maya Mi å bruke sin kunst som aktivisme og overlevelsesmekanisme.

Maya Mi forteller om sitt forhold til havet og sin opplevelse av å ha et oppdrettsanlegg rett utenfor huset sitt. Gjennom dans, tekst, musikk og stuntmaleri formidler Samuelsen og hennes team historien til øya og prosessen om vedtaket i Karlsøy kommune, samt hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker.

Det handler om forholdet mellom den ville naturen og den kultiverte kulturen. Hvem eier havet? Hvordan var det før? Og hvem er det som i dag har ansvaret for å ivareta havet vårt på en forsvarlig måte? Hva gjør vi hvis rekene og raudåta forsvinner? Skal vi spise penger da?

Alle engasjerte og uengasjerte er invitert til en musikalsk og bevegelig eksplosjon av ei pønka helaftens forestilling om oppdrettsnæring i åpne anlegg.

MITT OPPRØR MOT OPPDRITT er et dansekunst – og aktivismeprosjekt om tema oppdrettsnæring. Samuelsen formidler research og debatterer med publikum gjennom bloggen: «Rett fra levra» på

nettsida:
https://mayami.no.

“Når ord blir fattige og ingen stemmer blir hørt, da lager jeg kunst og håper at noen blir rørt."
(Dansekunstner Maya Mi Samuelsen)

"Gjennom Mitt opprør mot oppdritt ønsker jeg å utøve et ikke-voldelig opprør. Oppdrett er for meg oppdritt, dritt som velter opp og brer seg overalt. Karlsøya er min plass, ikke kapitalistenes dass." (Dansekunstner Maya Mi Samuelsen)


Team
Koreograf, prosjektleder, dansekunstner: Maya Mi Samuelsen
Komponist, musiker: Håkon Oftung
Scenograf: Hanne Synnøve Nilsen
Foto og video: Eivind Hansen, Elin Danielsen
Regikonsulent: Elin Danielsen
Produsent: Nanna Berntsen, Dansearena nord
Takk til: Liv Hanne Haugen (mentor, talentprogrammet UREDD), Niels Christian Stenklev og Håvard Dahl Bratrein.
Prosjektet er støttet av Fritt Ord, Tvibitstigen, Vårscenefest og Dansearena nord.

01.Mai.2019 – kl. 20:00 Provisoriet –
KJØP