Samboere

Rådstua teaterhus er et aktivt hus. I tillegg til å tilby øvingslokaler og scene for den frie profesjonelle scenekunsten og amatørteatrene i Tromsø, har vi også en rekke leietagere som er med på å skape et godt teaterfaglig miljø.

Rådstua Teaterhus leier i dag ut kontorer til disse organisasjonene:

RadArt er en nettverksorganisasjon for kunstnere og andre som jobber med fri scenekunst. Målet er å styrke og synliggjøre den frie scenekunsten i Tromsø-regionen.

 les mer HER

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet i Nord-Norge. HATS drifter et kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk. 

Les mer HER

Ferske Scener skaper forestillinger, tekster, møter og hendelser. De utforsker teatret som arena for samfunnsdeltakelse.Ferske Scener bygger på 30 års erfaring med prosjektbasert, profesjonell nyskrevet scenekunst i Norge. 

Les mer HER