Info Covid-19

Her ligger vår Smittevernveileder til nedlastning i PDF-format.

NB. I perioden 4. - 18. januar er det forsterkede smitteverntiltak jamfør Regjeringens pressekonferanse 3. januar. Nytt for Rådstua Teaterhus er; maks 10 stk. i salene våre under øvelse og produksjon, ikke publikum, ytterligere innstramming på soner i huset og ingen nye bookinger før 18. januar.