Info Covid-19

SMITTEVEILEDER RÅDSTUA TEATERHUS

Gjelder i perioden 16.juni – 1. september 2020 

Veilederen bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets, Spekters veiledning, Arbeidstilsynets – samt Tromsø Kommune sine til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil således være gjenstand for fortløpende oppdateringer. 
 
Hvis smittesituasjonen endrer seg, eller hvis gjenåpningen av arbeidsplasser ikke kan skje på en forsvarlig måte, kan det være aktuelt å innføre hjemmekontor for alle igjen, samt stenge for utleie. 

Generelle smitteverntiltak 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

  • Syke personer skal holde seg hjemme 
  • God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold 
  • Kontaktreduserende tiltak; hold avstand. 

En konkretisering av disse tre punktene finner dere på Helsedirektoratet sin hjemmeside
 
Alle ansatte og leietakere må lese igjennom Helsedirektoratas veileder.  
 
Symptomer 
Vi ber om at du informerer administrasjonen hvis du har vært på Rådstua Teaterhus og skal testes med bakgrunn i sannsynlige symptomer. Dette for å kunne forberede smittesporing.  
 
Booking 
All bruk av Speilsalen og Provisoriet skal ha blitt avtalt med administrasjonen. Bookinger av rom kan gjøres til radstua@tromso.kommune.no 

Åpningstider 
Huset er ikke åpent for publikum utenom avtalt bruk. Ytterdøren skal holdes låst. 

For faste leietakere er det utviklet en intern smitteveileder. Den fås ved henvendelse til administrasjonen og henger også på informsjonstavlen i 1. etasje. 

Smittevern utleie av Speilsalen og Provisoriet ved Rådstua Teaterhus 

Under fremgår smittevernregler for bruk av Speilsalen og Provisoriet ved utleie til øvelser og produksjon. Reglene gjelder i rommet både under øvelse/produksjonstid og i pausene.  

Rådstua Teaterhus punktene skal sikres: 

Kontaktinformasjon 
Leietaker fører liste på alle utøvere som har vært i lokalet. Dette er for å kunne smittespore.  

Smittevernansvarlig 
Leietaker utnevner en smittevernansvarlig som har et særskilt ansvar for å følge smittevernregler. Leietaker må gi alle deltakere informasjon om smittevern og tiltak i forkant. 

Rom 
Før rommet tas i bruk gjennomføres en praktisk gjennomgang for å sikre smittevernet. Det anbefales at det er muligheter for god utlufting mellom hver bruk. Leietaker av Speilsal og Provisoriet holder seg i 1. etasje. Kjøkken kan ikke brukes.  

Gruppestørrelse og avstand 
Det sikres at angitt gruppestørrelse følges, og at det kan være minst én meters avstand mellom personer i samme rom.  

Renhold 
Smittevernansvarlig har hovedansvaret for nødvendig vask under utleie. Dette gjelder berøringspunkt under utleie, og utvask etter endt leietid. Se vaskerutine som henger inne i rommene. Denne skal signeres etter utført renhold. Fagrent vasker hele huset onsdag morgen. 

Ventilasjon 
Med en ikke-eksisterende ventilasjon i et eldre bygg, vil smitte være en større risiko. Dette vil påvirke gruppestørrelsen som aksepteres ved utleie. Provisoriet har ventilasjon.  

Gruppestørrelse 
Størrelsen på gruppene beregnes med en buffer + 3 m2 pr utøver (helst 1,5 meter mellom hver utøver til siden, 2 meter til neste utøver foran). Bufferen er veiledende, og satt for å sikre nok plass til utstyr, og samtidig kunne holde tilstrekkelig avstand mellom utøverne. Dette må vurderes utfra aktuell situasjon, og tilpasses utstyrsmengde og behov. (ref. Modell Norsk Musikkråd) 

Speilsalen 54 m2: Gruppe på maks 13 personer 
Provisoriet 184 m2: Gruppe på maks 50 personer 

Unntak fra avstandsregelen 
Kravet til avstand kan fravikes for utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør, jmf smittevernsveileder til Spekter.no 

Kapasitet 
Utleiemulighetene har sine begrensninger på Rådstua Teaterhus. Tiltakene krever oppfølging og administrering, og det er derfor satt et tak på antall utleie pr uke. Lokalet kan derfor være ledig, men ikke for utleie.