Personvernerklæring

Personvernerklæring for Tromsø Kommune v/Rådstua Teaterhus 


Denne personvernerklæringen handler om hvordan Tromsø kommune v/Rådstua Teaterhus samler inn, behandler og lagrer personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.  

Hvor henter vi opplysningene fra 
Vi samler inn opplysninger du oppgir til oss ved f.eks personlig oppmøte, telefon, e-post, brev, besøk på hjemmeside eller når du benytter ulike elektroniske søknadsskjemaer og billettsystemet vårt. Opplysningene du oppgir til oss er gjort med ditt samtykke, og er knyttet opp mot bruk av Rådstua Teaterhus eller andre prosjekter.  

Bruk av Informasjonskapsler (cookies) 
Vår leverandør av hjemmesiden, Moonrokets, bruker Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Det lagres tre cookies basert på bruk av nettsiden, og Anonymizelp er aktivert for å anonymisere IP-adresser. Videre informasjon om Googles bruk av informasjonskapsler og deres privacy policy finner du på https://www.google.com/policies/privacy/. 

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett. 

Billettsystem 
Vi bruker systemet E-billetter for billettkjøp til arrangement ved Rådstua Teaterhus. Leverandøren er DX, og her kan du lese deres personvernserklæring tilknyttet bruk og registrering: https://w.dx.no/personvernerklaering 
 
Dine rettigheter 
Du har rett til informasjon og innsyn i de opplysningene vi har registrert i våre system. Med bakgrunn i at Rådstua Teaterhus er et kommunalt tjenestested, kan oversikten på Tromsø Kommune sin hjemmeside være behjelpelig med å vise dine rettigheter: https://www.tromso.kommune.no/personopplysninger-og-personvern.467376.no.html