RÅDSTUA

Radvent 2019

Ny radventsgave hver dag i perioden 10.-14. desember

RadArt er et nettverk av profesjonelle scenekunstnere som jobber med teater, dans, musikk, nysirkus, performance, film, installasjonskunst og mye mer. RadArt holder til i Tromsø og har i dag rundt 90 medlemmer. RadArts mål er å styrke og fremme den frie scenekunsten i nord.

14.Des.2019 – kl. 18:00
KJØP