RadVent: Still/Moving

Pop-up-utstilling Av og med Silje Johnsen og Marianne Bjørnmyr.
13.Des.2013 – kl. 19:00

Sted: Small Projects, Grønnegata 23
kl 19.00-22.00 – Vernissasje. Gratis inngang

14.Des.2013 – kl. 11:00

 Sted: Small Projects, Grønnegata 23
kl. 11.00 – 18.00. Utstilling. Gratis inngang

15.Des.2013 – kl. 11:00

Sted: Small Projects, Grønnegata 23
kl 11.00-15.00. Utstilling. Gratis inngang

I utstillingen Still/Moving utforskes møte mellom foto og dans i et eksperiment rundt koreografi og presentasjon. De presenterte bildene er i utstillingen koreografert til en serie av arbeid hvor form og størrelse endrer det statiske stillbildet til en dynamisk komposisjon.

Arbeidet undersøker hvordan en fotoutstilling kan oppfattes som dansekunst. Dans og fotografi kan sees på som motsetninger i forhold til presentasjon, hvor dansen blir karakterisert som øyeblikkskunst og fotografi som evigvarende uttrykk. Hvor ligger kompromissene i forholdet mellom de to kunstformene?

I møte mellom de to kunstformene oppstår det noe interessant; når dansekunsten mister sin kvalitet som øyeblikkskunst blir det koreografiske arbeidet flyttet fra å koreografere en kropp i bevegelse, til å koreografere statiske fotografier.

Still/Moving har blitt til gjennom å koreografere fotografi, mer enn å fotografere koreografi. Dansekunstnerens koreografiske arbeid fremgår i to stadier; først under fotograferingen og siden gjennom komposisjonen av utstillingen. Koreografen får en kuratorrolle. Hvordan blir dansen oppfattet når bevegelsen er borte?

Delta i familievennlig overheadkoreografi med utvalgte bilder fra Still/Moving lørdag og søndag