Seminar: Kjøp og salg av scenekunst

RadArt Marked arrangerer i samarbeid med Northern Network for Performing Arts seminaret Kjøp og salg av scenekunst. Seminaret er en del av Northern Platform #3

Målgruppen er profesjonelle scenekunstnere innen alle sjangre, samt arrangører og andre som jobber i bransjen. Målet er å knytte kunstnere og arrangører tettere sammen, utvkesle kunnskap og erfaringer og skape samrbeid.

seminaret fokuserer sepsielt på kjøp og salg av scenekunst i Norden, på hvordan forestillinger selges og  finansieres og hvordan man best mulig kan utnytte de foskjellige visningsarenaene

På seminaret møtes kunstnerene, arrangørene og kulturnæringen til foredrag, dialog og mingling.

For fullstendig program og påmeling, se:

www.radart.no

30.Apr.2019 – kl. 09:00
Gratis