Sommerkurs i teater !

Er du mellom 10 og 14 år og vil lære mer om teater? Bli med på sommerkurs i uke 26!
22.Jun.2015 – kl. 09:00

23.Jun.2015 – kl. 09:00

24.Jun.2015 – kl. 09:00

25.Jun.2015 – kl. 09:00

26.Jun.2015 – kl. 09:00

På sommerkurset vårt får du møte andre barn og unge som liker å

spille teater. Du får innføring i grunnleggende teaterteknikker og forestillingsarbeid.

Sammen jobber vi mot en visning som vises i teatersalen «Provisoriet» på Rådstua Teaterhus siste kursdag.

 

Alder:10 – 14 år

Hvor: Rådstua Teaterhus

Når: uke 26, mandag-fre kl 0900 – 1330

 

Pris:

Ordinær pris: 1300 kr

Søsken: 1100kr

 

Påmelding:

https://notromso.speedadmin.dk/tilmelding#/CourseList/645

 

Instruktører på kurset er Sophie Coupe og Lina Killingdalen

Sophie og Lina kan du lese mer om her: 

https://www.raadstua.no/barne-og-ungdomsteater/teatergruppene/instruktoerer

Har du spørsmål:

Lina.synnove.killingdalen@tromso.kommune.no

Tlf 474 68 903