TILSKUDDSSEMINARER I TROMS

Troms fylkeskommune og prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015 inviterer alle kulturaktører i Troms til å bli kjent med, eller få oppdatert sin kunnskap om relevante støtteordninger fra Kulturrådet, Musikkutstyrsordningen, Riksantikvaren, Spillemidlene til kulturbygg, Kulturminnefondet, og Troms fylkeskommune.
18.Jun.2014 – kl. 12:00

Tilskuddsseminaret varer frem til 15:30
PÅMELDING HER!

INVITASJON TIL TILSKUDDSSEMINARER I TROMS

Troms fylkeskommune og prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015 inviterer alle kulturaktører i Troms til å bli kjent med, eller få oppdatert sin kunnskap om relevante støtteordninger fra Kulturrådet, Musikkutstyrsordningen, Riksantikvaren, Spillemidlene til kulturbygg, Kulturminnefondet, og Troms fylkeskommune. Seminarene er det første i en rekke kompetanseseminarer i regi av prosjektet Rom for Kultur 2013 – 2015, som handler om å styrke kulturarenafeltet i Troms.

Har dere et grendehus som skal oppgraderes for å ta i mot utstillinger, teater, konserter eller tilrettelegge for annen kulturvirksomhet? Eller et gammelt fjøs man vil starte ny kulturrelatert aktivitet i? Trenger kulturhuset oppgraderinger, eller akustiske tiltak for å bedre lydforholdene? Er svaret JA og mere til, da er dette rett seminar for deg å hente informasjon, og komme ett skritt nærmere målet om en god kulturarena der dere bor!

17. juni 2014  kl 1700 – 2030: HARSTAD, Høyskolen

18. juni 2014  kl 1200 – 1530: TROMSØ, Rådstua Teaterhus

19. juni 2014  kl 1430 – 1800: KÅFJORD, Senter for nordlige folk

Vi byr på kaffe, påmelding skjer via Troms fylkeskommunes kursportal, se direktelenke på http://romforkultur.tromsfylke.no

Kontaktinformasjon Troms fylkeskommune / arrangør:
Anne Mette Sætra – prosjektleder Rom for Kultur 2013 – 2015
Tel: +47 77788222 / +47 91833914

PROGRAM ALLE DAGER

Kulturarv og bygningsvern

  • Riksantikvarens ordninger
  • Fylkeskommunens ordninger (Redningsplanken)
  • Kulturminnefondet
  • Andre

Spillemidler og tilskudd til kulturbygg

Musikkutstyrsordningen

  • Presentasjon av ordningene innenfor fremføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak, øvingslokaler og musikkbinger

Kulturrådet

Presentasjon av:

  • Rom for Kunst
  • Arrangørstøtteordninger innen fagområdene musikk, scenekunst og visuell kunst