VÅR SCENE FEST 2018

Unannounced

Unannounced er en performance som involverer publikum fra begynnelse til slutt. Forestillingen utforsker forholdet mellom utøver og tilskuer, og tar oss med på en reise fra teaterrom til ikke-teaterrom.

Bevegelse fra et rom til det neste skaper forbindelse mellom forskjellige verdener, og spiller på våre forventninger om hva som er ekte og fiksjon. Det overraskende og uventede skaper det dramaturgiske og komposisjonelle ved forestillingen. I Unannounced jobber kunstnerne med lys og mørke og vår oppfatning av rom, de utfordrer de fysiske rammene for teater, både i forhold til hva som er scene og hva som er utenfor, og hvem som er skuespiller og hvem som er publikum.

Fieldworks består av Heine Avdal og Yukiko Shinozaki. De har laget mer enn femten verk siden 2000. De jobber i krysningsfeltet mellom dans, visuell kunst, video, musikk og teknologi, og er spesielt kjent for å jobbe stedsspesifikt, ofte i samarbeid med andre kunstnere.

– With Unannounced, Fieldworks have created an intelligent work about theatre that reflects the many-faceted interdependencies between text and space, set, audience and stage.                                                                                                                                              Honke Rambow, Tanz Magazin

– In Unannounced, Fieldworks demonstrate once again their unique ability to create illusions that defy our expectations and make us question the reality we think we know.                                                                                                                                                              Judith Dybendal, Critique

Trailer Unannounced

28.Apr.2018 – kl. 15:00
KJØP
28.Apr.2018 – kl. 21:00
KJØP