SCENETEKSTIVALEN

Unge talenter 1

Sommerjobb

av Anne Lund/Uredd (Lesning)

Høsten 2017 gjorde dramatiker Anne Lund dybdeintervjuer med ungdom på Vengsøy og Kvaløya i alderen 14–16 år. Gjennom lange samtaler har hun forsøkt å finne ut hva de bryr seg om, hvem de ser opp til, hva de er redde for og hva de drømmer om.

Sommerjobb handler om identitetssøken i en tid der uendelig med inntrykk er tilgjengelig gjennom internett. Om å ville innfri forventningene en har til seg selv, og om den ekle følelsen av å ha vært med på noe som i utgangspunktet var gøy, men som plutselig gikk for langt – og som ikke forsvinner.

Al Hayat Helwa

av Maher Hawriya og Sigurd Lakseide (Utdrag fra forestilling)

To gutter snakker om sine erfaringer og sine liv. Den ene er Maher Hawriya fra Idlib utenfor Aleppo i Syria og den andre er Sigurd Kornelius Lakseide fra Tromsø. Forestillingen er bygd på opptak av reelle samtaler mellom de to. Samtalene viser hvor store forskjellene er mellom ulike kulturer, men samtidig hvor mye som er likt. Når guttene selv står på scenen, blir resultatet blir så purt og ekte man kan få det.

Kallenavn

av Hanna Asefaw/ TekstLab Unge Stemmer (Spoken word)

Hanna Asefaw (23 år) har vært med i TekstLab Unge Stemmer siden høsten 2015. Hun har presentert sitt eget arbeid på TekstLab sin work-in-progress arena: Scratch og Scratch Festival på scener som Dramatikkens hus, Nationaltheatret og Sentralen. Hanna har vært med i TekstLab Unge Stemmer produksjonen: “ID-politics of identity” (2016), støttet av Norsk Kulturråd. Hannas tekster omfavner temaer som tilstedeværelse, identitet og den konstante søken etter hjem. Hun utvikler, skriver og spiller sitt eget materiale.

Veiledere: Hilde Hannah Buvik og Hanna Filomen Mjåvatn  
Foto: Frédéric Boudin

 

Scenetekstivalen – Unge talenterer et samarbeid med TekstLab, Trafo og Uredd. 

Trafo er landets største nettverk for unge kunstnere. Trafo tilbyr mentorhjelp, stipend, digitalt utstillingsrom, workshops og konkurranser.
Trafo.nodrives av Universitetet i Agder med midler fra Kulturrådet.

Uredd er et talentprogram for unge nordnorske kunstnere som ønsker å undersøke scenekunstens virkemidler i sitt uttrykk. Programmet er eid av RadArt- nettverk for fri scenekunst i Tromsø. Partnere er Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Tvibit og Rådstua Teaterhus, og programmet er støttet av Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen i SNN.

TekstLab– ved Artxchange er en arena for å utvikle nye stemmer, historier og uttrykk. I 2018 har TekstLab 10 års jubileum, og på Scenetekstivalen feirer vi med å presentere ferske tekster fra unge kunstnere i Talent Norges satsning Inkubator og TekstLab Unge Stemmer.

TekstLab Inkubator er en ny internasjonal arena der unge og etablerte scenekunstnere får fordype seg i utvikling av scenetekst over lengre tid. Kunstutviklingen skjer gjennom prosessarbeid tilpasset hver enkelt deltaker; fra idé til tekst og frem til scenisk uttrykk. Deltakerne jobber sammen med scenekunstnere, veiledere og utøvere på høyt faglig og profesjonelt kunstnerisk nivå.  TekstLab Inkubator er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen.

TekstLab Unge Stemmer; en arena for å utvikle nye historier og uttrykk, er ledet av Hilde Hannah Buvik, Hanna Filomen Mjåvatn og Shanti Brahmachari. TekstLab Unge Stemmer er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo Kommune, Bydel Gamle Oslo og Sparebankstiftelsen. www.tekstlab.com

 

23.Apr.2018 – kl. 13:00 Tromsø Bibliotek –
GRATIS