VÅRSCENEFEST 2014

Scenekunst som motstand er årets tema. Følg oss på vår hjemmeside!
28.Apr.2014 – kl. 18:00

Les mer om forestillingen MANTA

29.Apr.2014 – kl. 18:00

Les mer om forestillingen THE ISLAND

30.Apr.2014 – kl. 21:00

Les mer om forestillingen Kinder K

01.Mai.2014 – kl. 15:00

Les mer om forestillingen Kinder K

02.Mai.2014 – kl. 18:00

Les mer om forestillingen STALKER

03.Mai.2014 – kl. 15:00

Les mer om 0+0=4

03.Mai.2014 – kl. 18:00

Les mer om forestillingen STALKER

VÅRSCENEFEST 2014

Scenekunst som motstand er årets tema.

Protestene spenner fra høye rop fra det okkkuperte Palestina til undrende spørsmål om moderne fosterdiagnostikk. Det blir fransktunisisk dans om islam og kleskoder og humoristisk innføring i økonomisk teori. Og mye, mye mer. Fra lesninger av rykende ferske teatermanus til Heddaprisvinnende Stalker med Verk Produksjoner.

Forestillinger for barn og voksne, lesninger, samtaler, konserter  og kritikerseminar.

Program 2014 – klikk her for å se hele programmet! 

Litt om festivalen:

Vårscenefest 2014 presenterer forestillingene Manta, Kinder K, Stalker, The Island, 0+0=4, m.fl
 
Visjon: Gi publikum i Tromsø og Nord-Norge mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Reflektere over forbindelsene mellom de frie scenegruppene i Tromsø og nasjonale og internasjonale uttrykk. Dekker et publikumsbehov for scenekunst utenfor institusjonell kontekst

Vårscenefest 2014 drives av Rådstua Teaterhus’ leder og RadArts leder for Psst! Synlig scenekunst. Staben utvides ved gjennomføring til å inkludere teknisk ansvarlig på Rådstua, produsent, frivilligkoordinator og frivillige.

Festivalen kurateres av programrådet som består av tre medl. fra RadArt, en representant fra Rådstua og en representant fra RadArts styre. RadArts medlemmer i Programrådet velges av årsmøtet

Vårscenefest-Tromsø scenekunstfestival, drevet av RadArt og Rådstua Teaterhus. Festivalen befinner seg i ytterkanten av kulturelle, geografiske, klimatiske, språklige, sjangermessige og formmessige virkefelt. Posisjonen gjør det mulig å bringe uvante og interessante perspektiv til publikum og fagmiljø. Med gode publikumstall, bred dekning i lokal media og et innholdsrikt program har festivalen også fått en fot innenfor hos byens næringsliv. Firmaet Rød Tråd har vært sentral i arbeidet siden starten, og også flere andre firma har støttet festivalen årvisst. Vårscenefest har blitt en viktig og annerledes scenekunstarena i regionen, og den sentrale møteplassen for scenekunstnere fra Troms og Finnmark.

Vårscenefest samler regionale, nasjonale og internasjonale scenekunstnere. Hele scenekunstmiljøet i Tromsø deltar. Festivalen er arena for alle retninger innafor scenekunst; teater, dans, performance og musikkteater i vid forstand.