VÅRSCENEFEST 2016

Vårscenefest presenterer forestillinger og kunstnere som utforsker problemstillinger knyttet til mental helse, feminisme, querness, kropp, grenseoverganger, å være flyktning, etikk og skyld. Hva vil det si å være menneske nok?
25.Apr.2016 – kl. 00:00

26.Apr.2016 – kl. 00:00

27.Apr.2016 – kl. 00:00

28.Apr.2016 – kl. 00:00

29.Apr.2016 – kl. 00:00

30.Apr.2016 – kl. 00:00

VÅRSCENEFEST Tromsø Scenekunstfestival 25.-30. april

TRYKK HER FOR VÅRSCENEFESTPROGRAM 

TRYKK HER FOR BILLETTER

TRYKK HER FOR SCENETEKSTIVALPROGRAM

Menneske nok?

Verden krymper. Det som skjer på andre siden av jorda, skjer ikke lenger langt borte. Informasjon vandrer raskt, og i en globalisert verden angår det som skjer i det fjerne også oss. Samtidig har vi aldri vendt blikket så mye innover, brukt så mye tid på å utforske og utvikle oss selv, aldri før har det blitt tatt så mange selvportrett.

Årets festival setter individet i fokus. Vårscenefest 2016 presenterer forestillinger, kunstnere, individer som utforsker problemstillinger knyttet til identitet; mental helse, feminisme, queerness, kropp, tilhørighet, etikk og skyld. Historier om hvordan vi, hver enkelt, håndterer verden. Hvordan vi plasserer oss selv i samfunnet, hvordan vi forholder oss til verden rundt oss, og hvordan vi vil bli sett.

Vi presenterer the vacuum cleaner (UK) og hvordan han ble sett på og håndtert av omverden og det engelske helsesystemet. Hvordan kunst og aksjonisme ble hans måte å håndtere verden på. Blaue Frau (FI) og Teraz Poliz (PO) danner bilder av sine utopier. I fellesskap med publikum spiser de vafler og forteller sine lavmælte historier om feminisme, mangfold og Daenerys fra Game of Thrones.

La oss oppleve disse historiene sammen. Dele en vaffel. Fordi det er gjennom å forstå andre mennesker at vi forstår verden. Og for å forstå andre mennesker, må vi først forstå oss selv.

Velkommen til festival!

Programrådet

 

Vårscenefest er en scenekunstfestival initiert av RadArt og Rådstua Teaterhus.

RadArt er en nettverksorganisasjon for fri scenekunst med medlemmer fra hele landsdelen. Organisasjonen har sitt tilholdssted på Rådstua Teaterhus – et teatersenter og spillested for profesjonell scenekunst. RadArts visjon er å gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig, nyskapende og risikovillig scenekunst av høy kvalitet.

Hvert annet år er Scenetekstivalen en del av Vårscenefest. Her presenteres aktuelle nyskrevne tekster for scenen. Stiftelsen Ferske Scener er ansvarlig for programmet.