RÅDSTUA

Vårscenefest 2022

Vi i programrådet for Vårscenefest 2022 har hatt fokus på å programmere en festival som er plassert i nåtiden og som ser fremover.

Se hele programmet her 

Vi har forsøkt å se på ulike samiske identiteter, og har hatt som mål å vise hva samtidig samisk scenekunst er, i Sápmi, uten de koloniale landegrensene, også med perspektiver fra andre urfolk. Vi ønsker å ta de samiske perspektivene på alvor og programmere forestillinger og samtaler med et innsideperspektiv. Vårt absolutte hovedfokus har vært at både det samiske og ikke-samiske publikummet skal få oppleve fantastisk scenekunst som kan bidra med ulike vinklinger og perspektiver på samfunnet. Vi gleder oss til å møte alle dere under festivalen, for å sammen utforske hva samtidig samisk scenekunst er og hvilken fremtid den går mot.

 hjertlig hilsen

Eva, Stein, TePe, Siri Mari, Åsne og LMT