RÅDSTUA

Vi stenger dørene og all bruk av huset frem til 26.mars 2020

Vi stenger dørene og all bruk av huset frem til 26.mars 2020

«Vi tar grep for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp. Hele samfunnet må delta i dugnaden mot koronaviruset. Hold dere hjemme når dere er syke eller smittefarlige. Vi må vaske hendene ofte og ikke utsette andre for smitte ved å håndhilse eller klemme. Når vi gjør dette, bremser og begrenser vi smitte som er ufarlig for veldig mange, men veldig farlig for noen få.» Regjeringen

Alle våre leietakere må opprette hjemmekontor fremover. Det er viktig at alle respekterer dette, slik at vi hindrer smittespredningen og er med på en dugnad som redder liv. Helsedirektoratet fatter med hjemmel i smittevernloven § 4–1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

· Kulturarrangementer

· Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

· Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

· Treningssentre

· Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende

· Svømmehaller, badeland og liknende Hold dere friske og følg med på helseråd her: www.fhi.no

Ved spørsmål knyttet til stengingen kan jeg kontaktes på telefon 474 68 906

Alt godt, Ellen

26.Mar.2020 – kl. 08:00 Rådstua –
KJØP