RÅDSTUA TEATERHUS

Rådstua Teaterhus skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med scenekunst.

Huset skal være et visningssted hvor byens befolkning får oppleve alternativ og nyskapende scenekunst.

Rådstua er et levende teaterhus med programmerende scene i hjertet av Tromsø.

Rådstua Teaterhus har siden 70-tallet vært en viktig arena for det frie scenekunstfeltet i Tromsø. Rådstua Teaterhus er et samlingsted for utøvere og produsenter med høy kompetanse innenfor scenekunst og med en brukermasse som består av profesjonelle kunstnere, amatører og barn- og unge som jobber innenfor ulike genre. Huset er teatersenter og spillested for profesjonell scenekunst og visningssted for Den Kulturelle Skolesekken på både kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Rådstua Teaterhus er et empirebygg fra 1864 og er fredet etter kulturminneloven, og er et godt eksempel på fredning gjennom bruk. Tromsø kommune eier og driver huset.

I løpet av et år er Rådstua Teaterhus vertskap og arbeidsplass for et hundretalls scenekunstnere, kursdeltagere og arrangører i tillegg til at i overkant av 100 barn og unge fra Kulturskolen har ukentlige teaterøvelser her. Huset brukes daglig som øvingslokaler for frilansmiljøet i Tromsø.

Teaterhuset har gjennom de siste 20 år skapt et unikt kreativt miljø i samspillet mellom profesjonelle scenekunstnere og unge talenter.

Rådstua har et særskilt ansvar for fri scenekunst i Tromsø Kommune, og samarbeider tett med RadArt – regional nettverksorganisasjon for scenekunstnere.

Teaterhuset rommer også Kulturskolens fagsenter i Teater, som er et kulturskoletilbud for barn og ungdom, og tilbyr veiledning til frivillige teatergrupper. I dag er ca. 100 barn/unge og 80 profesjonelle scenekunstnere knyttet til huset. 

Til huset hører Provisoriet , en stor blackbox med moderne publikumsamfi og utstyr.

Rådstua Teaterhus har en lang historie i Tromsø. Fra og være politistasjon med fengsel i kjelleren til å bli det teaterhuset vi kjenner i dag. Det er Tromsø kommune som driver Rådstua Teaterhus.